Monday, March 14, 2005

قضيه شيرين عبادی و سنگ کليه

با اجازه استاد عزیزم هادی خرسندی :


« شیرین عبادی که از موکل خود ناصر زرافشان در زندان بازدید کرده بود گفت:
وجود سنگ كليه علاوه بر درد، مي‌‏تواند عواقب وخيم جسمي نيز به همراه داشته
باشد، بنابراين ماندن دكتر زرافشان در زندان با اين شرايط، به مصلحت نيست.»

زندانی – چرا آزادم نمیکنید؟
قاضی – شما سنگ کلیه نداری.
زندانی – به امام زمون دارم.
قاضی – به امام زمون مربوط نیست. به ایکس ری مربوطه.
زندانی – به ایکس ری دارم!
وکیل – به نظر من در زندان ماندن ایشان با سنگ کلیه به مصلحت نیست.
قاضی – به مصلحت سنگ یا به مصلحت کلیه؟
وکیل – به مصلحت کلی.
زندانی – منظورتون به مصلحت رژیمه؟
قاضی – این به مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوطه.
وکیل – به من هم مربوطه.
زندانی – مصلحت خودم چی میشه؟
وکیل – اونم من تشخیص میدم.
زندانی - تا حالا که سنگ کلیه نداشتم، زندانی بودنم به مصلحت بوده؟
قاضي - عقیده وکیلتون همینه.
زندانی – من خودم وکیلم. به نظر من وکیل نباید برای گرفتاری یا آزادی موکلش
مصلحت اندیشی بکنه. فقط باید آزادی اونو بخواد.
وکیل – اگر آزادت کنند بعد معلوم بشه سنگ کلیه نداری من چه جوابی بدم؟
زندانی – اگه سنگ کلیه نداشتم، برمیگردم!
وکیل- ممکنه در این فاصله سنگ کلیه ات دفع بشه!
زندانی - مگر هرکس سنگ کلیه نداره باید توی زندان رژیم باشه؟
وکیل – بستگی داره که در زمان نداشتن سنگ کلیه چه اقداماتی علیه نظام و
تمامیت ارضی و توهین به رهبری و زنای محصنه و لواط محصنه کرده باشه.
قاضی – لواط محصنه دیگه چیه؟
وکیل – لواط با مرد زندار.
زندانی – من که هیچکدوم از این کارها را نکردم چی؟
وکیل- گر گدا کاهل بود تقصیر صاحبخانه چیست!
زنداني - شما وکیل منی یا وکیل رژیم؟
وکیل- اونو نمیدونم. ولی میدونم اگه زندانی سنگ کلیه داشته باشه و عواقبش وخیم
باشه در زندان بودنش به مصلحت نظام نیست. چونکه ممکنه خدای نکرده در زندان ...
زنداني - نمیخواستم بگم. تازه پروستات هم اضافه شده.
وکيل- پس دیگه آبروی نظام میره.
زندانی – آبروی نظام مگه توی پروستات منه؟
وکيل - آبروي نظام همه جا هست.
زندانی – پس بهتره من بواسیرمم اعلام کنم.
وکیل-. وقت ملاقات تموم. انا لله و انا الیه راجعون. لطفاً به سلول خود مراجعون!

1

Anonymous Anonymous

اتهام ارتداد به مجتبی سمیعی نژاد (مدیار)
آقای سیف زاده وکیل مدیار (مجتبی سمیعی نژاد) در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته است که مدیار را به ارتداد متهم کرده اند. همگی حکم چنین اتهامی را می دانیم پس منتظر چه هستیم؟ می خواهیم اجازه بدهیم که رژیم قتل عام های سالهای 60 را دوباره شروع کنید؟
این مساله شوخی بردارد نیست اینکه آقایان می نشینند در کانادا و حکم صادر می کنند باید بدانند که ما همه را در این مساله مسئول می دانیم. این یک وظیفه انسانی است بازی و شوخی بردارد نیست حکم ارتداد برای چی برای نوشته های یک جوان پر شور که چیزی بجز آزادی و سربلندی ملتش را نمی خواهد؟؟
وجدان خود را قاضی کنید آیا اگر حکومت آخوندی موفق شد در برابر سکوت ما دست به چنین عمل زشتی بزند دیگر قادر خواهیم بود در مقابل آیینه خود را نگاه کنیم.
این یک مساله شخصی نیست که عده ای مدیار را پسرخاله من یا ما بخوانند و شانه خود را از زیر بار چنین مسئولیتی خالی کنند.

من دست التماس به طرف همگی دراز می کنم و همزمان به همه هشدار می دهم این شتری است که جلو خانه همه ما خواهد خوابید دیر یا زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد پس بیایید متحد و یک پارچه دست در دست هم این دد منشی رژیم را پاسخ بدهیم.

14 March, 2005 13:47  

Post a Comment

>>