Saturday, October 15, 2005

افاضات نه‌‌چندان سياسی

آقا بنده خورشت قرمه سبزی بد را به پيتزای خوب ترجيح نمی‌دهم. همچنين بوی گند بعضی از پنيرها را به مزه احتمالن خوبشان نمی‌بخشم. این بدن که حداکثر شصت سال کارایی مثمر خواهد داشت لازم نیست تمام پنیرهارا تجربه کند.
آقا به نظر بنده ملی گرایی هم‌چون‌ مذهب گرایی، زمين حاصل‌خيزی برای کشت فاشيسم است.
راستی دقت کرده‌ايد که اين دمکرات‌های آمريکا چقدر شبيه اصلاح‌طلبان خودمان هستند؟
- وجود هر دو وابسته به نظام موجود است.
- هردو دستی در قابلمه دارند و فقط در جهت حفظ منافع خود قدم بر‌ميدارند.
- تمام باسوادها را دور خود جمع کرده‌اند اما از پس بيسوادان در راس قدرت برنمی‌آيند.
- هردو زبان مردم را نمی‌فهمند و يا نمی‌خواهند که بفهمند.
نه اين خوبه، نه اوشون، لعنت به هردوتاشون.

1

Anonymous هاله

باهات موافق‌ام رک گو جان. من‌ یک نون و پنیر جانانه رو حتی به یک قرمه‌سبزی بد ترجیح می‌دم.

15 October, 2005 18:31  

Post a Comment

>>