Friday, April 07, 2006

يادداشت صوتی


this is an audio post - click to playAudioblog يا بلاگ صوتی امکان جديدی‌‌ست که blogspot.com به رایگان در اختيار اعضايش قرار داده است.
استفاده از بلاگ صوتی بسيار آسان است. برای ثبت نام کافيست يک عدد ده رقمی به عنوان شماره تلفن اصلی (Primary Phone Number) و يک عدد چهار رقمی به عنوان کد انتخاب کنيد. اين عدد ده رقمی لازم نيست حتمن شماره تلفن باشد و شما می‌توانيد عملن هر عددی را به دلخواه انتخاب کنيد که اين در واقع نام کاربری شما خواهد بود. برای فرستادن پيام صوتی از شماره تلفن (0205-856-415) استفاده می‌کنيد که شماره تلفنی در داخل آمريکاست و طبيعتن از تمام دنيا قابل دسترسی‌ست.
اين امکان جديد، به‌خصوص برای کسانی که مايلند نظرات و ديده‌های خود را سريعن در اختيار ديگران قرار دهند، وسيله‌ای بسيار مفيد‌ست.
http://www.audioblogger.com

1

Blogger آهو

سلام دوست عزيز ممنون از پيامتون. با اجازه لينك شما رو اضافه كردم.

08 April, 2006 19:03  

Post a Comment

>>