Tuesday, September 22, 2009

شاهد از غيبديروز که اين نکته را نوشتم، دوستان با ايميل و پيغام بنده را بمب‌باران کردند که چرا به اين "دلسوزان مردم" و "ياران امام" تهمت زده‌ام و اين دو در جهت مردم حرکت می‌کنند و اقداماتشان لازمه سياست فعلی‌است و چه و چه. خوشبختانه امروز شاهد از غيب آمد و اکبر هاشمی رفسنجانی با سخنانش حرف بنده را تاييد کرد و اعتراف کرد که در حال کيسه کشيدن و ماست مالی وضعيت موجود است. ايشان در سخنرانی‌اش ۱۷ بار "مقام معظم رهبری" را نقل قول کرد و گفت که "دلسوزان نظام متنی را برای برون رفت از وضعيت فعلی تدوين کرده‌اند" (دلسوزان مردم بروند جلو بوق بزنند) و همه چيز در امن و امان است.
دوستان ساده دل و اصلاح طلب، اگر دستی در کاسه نداريد بيدار شويد. اين پشمالوها فقط به مصالح و سود خود می‌انديشند و اگر لازم باشد مادر خود را به ارزنی می‌فروشند.

بقول هادی خرسندی:

رفسنجاني که حافظ اموال است
يک روز سخنسرا و روزي لال است.
بين علما و رهبري پل زده است
در هر صورت ميانجي و دلال است.

1

Blogger ,وبلاگ نویسان علیه اعدام

ما همه وبلاگ نویسان و همه فعالين حقوق بشر و سازمانهاي حقوق بشر را به پیوستن به این کمپين و به اقدام فوری برای توقف مجازات اعدام در ایران به طور کلی و توقف مجازات اعدام محمد رضا علی زمانی, آرش رحمانی پور؛ رضا خادمی, حامد روحي نژاد و ناصرعبدالحسینی به طور اخص فرا می‌خوانیم . .

26 November, 2009 13:12  

Post a Comment

>>