Tuesday, August 01, 2006

گل بود به سبزه نيز آراسته شد

خوب چشم دست اندکاران رژيم جنايت​کاران اسلامی روشن. بزودی اسم ايران بعد از ثبت در ليست کشورهای شرور و تروريست​های اتمی و پشتيبان تروريسم بين​المللي، در ليست صادر کنندگان مواد مخدر هم قرار خواهد گرفت. به اين مقاله دقت کنيد. روزنامه کيهان پيشنهاد می​کند "اگر كوتاهي غربي ها و سازمان هاي بين المللي تابع آنها ادامه پيدا كند، راه هاي ديگري هم وجود دارد، مثلاً ايجاد يك كريدور در مناطق كم جمعيت كشور و تحت كنترل كامل كه به كاروان هاي حامل مواد مخدر اجازه دهد به سلامت از خاك ايران عبور كنند و محموله شان را به هر جا كه مي خواهند ببرند. در اين صورت هم هزينه هاي مقابله با سوداگران مرگ، درمان معتادان، و عوارض اقتصادي و اجتماعي اعتياد در ايران به دلايل روشن نظير ريزش كمتر مواد مخدر و افزايش قيمت شديد آن بسيار كاهش مي يابد، هم چهره جوانان شهرها و روستاهاي اروپا و آمريكا بسيار حزن انگيز مي شود."

3

Anonymous eqball

در اعتراض به قتل اکبر محمدی
گفتگو با بینندگان
برنامه زنده کانال جدید
برنامه ای از شیوا محبوبی
چهارشنبه ٢ اوت، ١١ مرداد
٦ و نیم تا ٨ و نیم عصر به وقت اروپای مرکزی
تلفن تماس مستقیم با استودیو:
+1-323 2742 718
شماره فاکس:
+1-323 2742 722
این برنامه را میتوانید همزمان در سایت
www.pamtv.com
مشاهده کنید

02 August, 2006 00:39  
Anonymous Anonymous

تست

02 August, 2006 10:09  
Anonymous Anonymous

توسط احمد ... رک گوي عزيز نوشته زير در پاسخ وبلاگ نويساني است که خود هرچه مي خواهند مي نويسند از خواننده نظر هم مي خواهند و به خود حق کنترل نظر خواننده را هم مي دهند. نوشته :نظر شما پس از تاييد نويسنده وبلاگ نمايش داده خواهد شد . بهانه ها هم زياد است ، يکي مدعي است بخاطر زيادي آگهي هاي تجاري! در حالي که سايت ها در بدر آگهي تجاري هستند و با اندک پولي آگهي مي پذيرند ، ديگري فحش ها را بهانه مي کند، خوب سري بزند به وبلاگ هايي که نظرات را کنترل نمي کنند، فحش و اهانتي در کار نيست و بيشتر بهانه است. ديگري مي ترسد و خودش را کرده سانسورچي نظرات ديگران و حامي خط قرمز هايي که پهنا و قرمزي اش هم دست خودش است و البته خط قرمز رژيم را هم بسيار رعايت مي کند. فرقي هم نمي کند که کنترل چي نظرات در ايران زندگي مي کند يا خارج از ايران. تو آقا و خانمي که مخالف سانسور هستي و از وزارت ارشاد اسلامي انتقاد مي کني که چرا روزنامه ها را مي بندد و کنترل مي کند و آزادي نشر را بر نمي تابد و وزارت خطوط قرمز است تو چرا خط قرمزش را رعايت بايد کني؟ مردمي که به حق ناراضي از فلاکت و ستم حاکم بر ايران
هستند و نظرشان فحش است به حاکمان جمهوري اسلامي، تو چرا خودت را نگهبان ناموس ولايت فقيه و امثال او کرده اي.

02 August, 2006 10:22  

Post a Comment

>>