Wednesday, February 20, 2008

يعقوب مهرنهاد را آزاد کنیدبار ديگر جمهوری جنايت​کاران اسلامی در پی خفه کردن هميشگی صدای يکی از بچه​های خود است.
یعقوب مهرنهاد ۲۸ ساله است. او در زير سايه همين جنايت​کاران به دنيا آمده، پرورش يافته، تحصيل کرده و در همين سيستم فعاليت کرده است. او چيز ديگری به​غير از حکومت اسلامی نديده است. به او نمی​توان مهر طاغوتی، ساواکی، شاه​پرست و یا منافق زد، چرا که او اين واژه​ها را فقط در کتاب​های تاريخ ديده است. به او نمی​توان مهر خارج​​نشين شکم​سير زد، چرا که او در يکی از فقير ترين نقاط ايران زندگی می​کند. يعقوب مهرنهاد روزنامه​نگار است و گناهش نوشتن و گفتن. او حتمن نمازخوان است، روزه می​گيرد و فطريه می​دهد. اگر اين شخص محاربه با خدا می​کند، پس اشکال از آن خداست نه از اين بنده خدا.

Labels: ,

2

Anonymous Ghased

بابک دادبخش ، زنداني اعتصابي در آستانه مرگ
امروز این خبر را حامل هستم برای نجات جانش بنویسید

22 February, 2008 07:10  
Anonymous ghasedak

انتقاد از همه حتی خودم
یک نگاه بندازید لطفا

25 February, 2008 02:12  

Post a Comment

>>