Monday, January 04, 2010

آگهی استخدام: مجری خواسته های بهینه جنبش سبز


آقا جان، خدا به سر شاهد است ما اين خواسته های بهينه جنبش سبز را چندين بار خوانديم ولی دروغ چرا، متوجه نشديم چه کسی بايد اين خواسته ها را اجرا کند.


آقای محمود احمدی نژاد؟! که خودش را در همان بند اول اخراج می‌کند و دستش از تمام امکانات اجرايی کوتاه می‌شود.

آقای خامنه‌ای؟! که بعد از اجرای بند سوم يعنی آزادی مطبوعات و راديو و تلوزيون، چنان از طرف اين رسانه ها پاره پوره می‌شود که با يک دست کت و شلوار به دهات خامنه پناه می‌برد.

آقای لاريجانی رييس قوه قضاييه؟! که بعد از اجرای بند ۶ و ۷ بايد دنبال سوراخ موش بگردد.

سپاه پاسداران و ديگر نیروهای نظامی انتظامی امنیتی؟! که بعد از اجرای بند ۸ آنچنان به فلاکت می‌افتند که مجبور خواهند شد همگی به سوييس پناهنده شوند که نزديک حسابهای پس‌اندازشان باشند.

علما، مراجع و روحانيون حوزه های علمیه؟! که بعد از اجرای بند ۹ بايستی جهت تامين استقلال اقتصادی در صف بايستند و منتظر روضه‌‌خوانی شبهای جمعه باشند.

مديران و متصدیان رده اول کشور؟! که اگر تاکنون، به دلایل واضح، از کشور فرار نکرده باشند، بعد از اجرای اصل ۱۰ مجبور به خودکشی دست‌جمعی می‌شوند.

پس به تمام معنی علی می‌ماند و حوضش.

نصيحت من به شما برادران مذهبی-روشنفکر: حالا که شما اين همه زحمت کشيده و خواسته‌های بهينه تهيه کرده‌ايد لطف کنيد يک نفر را هم استخدام کنيد که آنها را برايتان اجرا کند.