Wednesday, March 24, 2010

چوبی در سوراخ مورچه‌ها

برای من اصلا مهم نيست که اين کاسپین ماکان کيست و در اسراييل چه می‌کند. اما وقتی می‌خوانم که مسیح علی نژاد با آن کلاه مسخره‌اش اينچنين گلوی خود را پاره می‌کند و ابراهيم نبوی، که به عنوان طنز نويس برايش احترام قائلم ولی از نظر سياسی کمی پرت است، آنچنان بر عليه کاسپین ماکان تاخت و تاز می‌کند، چند چراغ اخطار در مغزم روشن می‌شود. بنظر می‌آيد که کاسپین ماکان به گونه‌ای چوبی در سوراخ مورچه‌ها کرده ‌است.

پس‌نوشت: امروز نظر عبدالقادر بلوچ را در اين مورد خواندم که با آن کاملا موافقم. ضمنا مسیح علی نژاد هم از نوشته قبلی خود پشيمان شده و از زمين و زمان معذرت خواسته است که اين خود نيز جای گفتن دارد.

Labels: , , , ,

1

Blogger Hasanagha

اتفاقا من برای این نبوی جنایت کار هیچ احترامی که قائل نیستم هیچ، بلکه بنظرم باید او را لنگ در هوا نگه داشت تا روزی که به دادگاه احضار شود و پاسخگو شود. این آقا از چماقداران دوران تسویه دانشگاه‌ها در دانشگاه شیراز (پهلوی سابق ) است.
حالا هم که پولهای باد آورده آمریکا برای سرنگونی رژیم را دارد همینطوری به حساب ملت ایران می‌گیرد و در اروپا دلقک بازی در می‌آورد. نگاه کنید به سایت روز آنلاین ببینید این آدم از خود راضی چطور یک هفتم سایت را تصویر خودش را آویزان کرده. این سایت از کجا تغذیه مالی می‌شود؟ اینها همه همان میلیون دلارهایی است که اروپایی‌ها و آمریکایی ها برای سرنگونی رژیم می پردازند. ملت بدبخت ایران دارند در ایران کشته می‌شوند و این آقای نبوی دلقک دارد با پول خون ملت عشق می‌کند و فتوا صادر می‌کند. لابد فردا هم می‌خواهد بشود وزیر ارشاد حکومت آینده!

24 March, 2010 15:07  

Post a Comment

>>