Sunday, March 27, 2005

امام‌زاده‌ای که مراد نمی‌دهد


ف.م.سخن اين نوشته محمرضا فتحی را در وبلاگش قرار داده و اميدوار است که ابطحی آن را به اطلاع آقای رئيس جمهور هم برساند.

خوب فرض کنيم که سيد خندان ما اين نامه را خواند و لبخند بر لبان زيبايش خشکيد. فکر می‌کنيد بعد چه اتفاقی می‌افتد. هيچ و هيچ و باز هم هيچ.
هشت سال است که تنها خواصيت و قدرت سيد خندان در حفظ نظام ارعاب و ترس جمهوری اسلامی خلاصه شده است. با چه زبانی بايد فرياد زد که آهای مردم, امام‌زاده اصلاح‌طلب‌ها مراد نمی‌دهد. چاره ديگری می‌بايد يافت.

4

Anonymous هاله

رک گو جان، این سیستم اصلا" از بیخ و بن خرابه - چرا وقتی رو که میتونیم صرف جایگزینی اش کنیم صرف اصلاحش بکنیم؟

خلاصه باهات موافقم.

27 March, 2005 19:07  
Anonymous Hadi Montakhabi

رک گوی عزیز منم با نظرت موافقم اما چون خود آقای فتحی خواسته بود,مطلبش رو برای چند جا فرستادم.

27 March, 2005 19:22  
Anonymous Hadi Montakhabi

خوشحال میشم به هم بلینکیم. اگه موافقید با من تماس بگیرید.

27 March, 2005 19:22  
Blogger مجيد زهری

اين امامزاده نه تنها شفا نمی‌دهد، بلکه باقيمانده جان آدم را هم می‌گيرد!
اصلاحات حکومتی از همان ابتدا نوزادی بود گوژ که مرده به دنيا آمده بود.

27 March, 2005 22:07  

Post a Comment

>>