Monday, August 14, 2006

يکی ميرد ز درد بی‌نوائی

در حالی که گروه گروه انسان‌هايی بی‌گناه در زندانها، زیر شکنجه و در بدترين شرايط جان می‌سپارند. در حالی که بيش از ۶۰ ميليون انسان در سايه مخوف رژيم جنايت‌کاران‌ اسلامی در جهل مرکب زندگی می‌کنند. خانم عبادی در خصوص ‏آخرین یافته‌های مطالعاتی خود در زمینه حقوق کودکان به سخنرانی خواهند پرداخت.‏

يکی ميرد ز درد بی‌نوائی / يکی گويد فلان زردک می‌خواهی؟!
پيش نماز جنبش دمکراتيک که چنين می‌گوزد، اقتدا کنندگان بايد برينند.

PS:
بفرما، شاهد از غيب آمد. يکی ديگر از پيش نمازها گوزيد:
آقای مصطفی معين عضو موسس "جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر" در گفت‌وگوی اخيرشان با ايلنا اظهار داشته‌اند: "کسانی که به قانون اساسی که در حال حاضر ميثاق ملی ماست يا به دين اسلام که مکتب فکری بيش از ۹۸ درصد مردم ايران است، پايبند نباشند، نمی‌توانند عضو هيئت موسس جبهه دمکراسی و حقوق بشر باشند اما اين گروه‌ها به عنوان اعضای معمولی که به تحقق آرمان حقوق بشر و دمکراسی معتقد هستند، می‌توانند به جبهه بپيوندند."

اين جناب لنگه کفش کهنه در بيابان را به ده راه نمی‌دهند، سراغ کدخدا را می‌گيرد.

4

Blogger ملا حسنی

کجا بودی پسر؟
نگرانت بودم.

14 August, 2006 10:56  
Blogger تـــــرنـــٌــــم

مـنـهم هـمین رو مـیخـواسـتم بـنویســم !ـ

15 August, 2006 01:00  
Blogger Winston

اسهال طلبها حال منو بهم میزنن

16 August, 2006 00:33  
Blogger تـــــرنـــٌــــم

رک گـو عـزیز
دیر به دیر بــروز میـکـنی هـا... نـداشـتیم ؛)ـ

28 August, 2006 00:55  

Post a Comment

>>