Saturday, October 14, 2006

مخالفين براندازی

وجه مشترک الپر، حودر و ديگر همپالکی‌هايشان همانا طرز تفکر مذهبی آنهاست. اين اشخاص در خانواده‌های مذهبی به‌دنيا آمده‌اند، در مدارس مذهبی درس خوانده‌اند، از بچه‌گی در مراسم مذهبی هم‌چون روضه و سفره نذری شرکت کرده‌اند و شل زرد خورده‌اند، پدر و مادرشان نماز خوانند، بعد از انقلاب از طريق مذهب به نان و نوائی و قدرتی رسيده‌‌اند و مذهب متحجر مغزشان را معيوب کرده‌است. بنابر اين بسيار منطقی‌است که این افراد با براندازی مخالف باشند چرا که می‌دانند ممه را لولو خواهد برد.

4

Anonymous خُسن آقا

خیر قربان اینها اکثرا مذهبی هم نیستند. اینها اکثرا بچه‌ها یا خود آنهایی هستند که از این رژیم نان می‌خورند.
فکرش را بکن یک آدمی مثل هودر بدون این رژیم گمان نمی‌کنم که می‌توانست حتی یک زندگی فقیرانه هم داشته باشد و یقینا از محله شان هم حتی نمی‌توانست بیرون برود چه برسد به اینکه دور دنیا بچرخد و از پول های چپاول شده پاپا جانش بخورد

14 October, 2006 13:43  
Anonymous خُسن آقا

پاسخ:
دوست عزیز اینها هیچ دیدی نسبت به هیچ چیزی ندارند اینها طرفدار حزب باد اند منظور پیام من هم همین بود یعنی آقایان اگر فردا از جانب مذهب مسیحیت هم باد وزید اینها مسیحی می‌شوند و از منافع این باد استفاده می‌کنند.
مگر ندیدی که حضرت هودر مدتی اسهال طلب شده بود و حالا که می‌بیند باد از جانب اسهال طلبی متوقف شده این روزها از خامنه‌ای چی ها حمایت می‌کند
فردا هم اگر دوباره از جانب حزب متحد سگ بازان بادی وزید ایشان سگ پرست خواهد شد

14 October, 2006 23:39  
Blogger تـــــرنـــٌــــم

مـنـهم در مـذهـبی بودن اینـجور آدمها شـک دارم ولـی در مـذهـب زدگیـشون نـه

17 October, 2006 04:40  
Blogger Winston

این ادمها خاین و بی شرفند

19 October, 2006 20:53  

Post a Comment

>>