Monday, March 10, 2008

امان از دست شومبول (۲)


اين جناب آقای اليوت اسپيتزر است. ايشان ۸ سال در مقام دادستان کل نيويورک با انواع خلاف​کاری​ها و جنايات جنگيده است و بخاطر خدمات بی​نظيرش از طرف مردم به مقام فرمانداری ايالت نيويورک انتخاب شده است. اين آقا که در بين مردم و رسانه​ها به "آقای منزه" Mr. Clean مشهور است امروز مجبور شد به طور رسمی از مردم و خانواده​اش معذرت خواهی کند و به احتمال زياد بزودی مجبور به استعفا از شغل فرمانداری خواهد شد. چرا؟! چون ايشان نتوانست وسوسه​های شومبول گرامی را ناديده بگيرد و با خانم​های معلوم​الحال رابطه بر قرار کرده​​است. که البته اين به خودی خود جرم نيست اما چون ايشان متاهل است و سياست​مدار است و جانمازهای زيادی تاکنون آب کشيده است, اين مسئله در آمريکا جنايت محسوب می​شود و الان رسانه​های عمومی دنيا را بر سر آقای منزه خالی کرده​اند.

Labels: , ,

1

Blogger حمید میداف

یکی از تلویزیون‌های دولتی آلمان نیز ما را از این خبر مسرت‌بخش به تفصیل مستفیض کرد. بی‌خود نیست آخوندهای ما معتقدند آمریکا باید اسلامی بشود! اگر این آقای الیوت، که واقعا کارهای مثبت زیادی برای مردمایالت‌اش انجام داده است، اجازه صیغه‌کردن می‌داشت، الآن ملت این‌همه شلوغ نمی‌کردند و عیش‌اش را به عزا تبدیل نمی‌نمودند. خوش به حال خودمون که مسلمونیم و این‌جور غم و غصه‌ها را نداریم

11 March, 2008 09:15  

Post a Comment

>>