Tuesday, August 16, 2005

کابینه یا باغ وحشبا اينکه همه با دل و جرأت شده ايم؛
در وحشت از اين هيئت دولت شده ايم!
اين چهره ي کابينه ي ايران من است؟
يا اينکه به باغ وحش دعوت شده ايم؟

منبع: اصغر آقا

حسين درخشان را فراموش کنيدبا توجه به اظهار نظرهای اخير حاج آقا حسين، از دو حال خارج نيست، يا اين شخص آن‌چنان که بعضی ادعا می‌کنند ستون پنجم رژيم جمهوری اسلامی‌است و يا آنقدر در خود بزرگ بينی غرق است که ديگر مجال تفکر ندارد. پس بياييد او را به حال خودش رها کنيد. حسين درخشان را فراموش کنيد.

Thursday, August 04, 2005

خاتمی شاه میشود

Shah Khatami


(در مراسم تودیع خاتمی) « از او خواسته شد تيتري مناسب امروز بگويد؛ رييس‌جمهور به شوخي گفت: شاه رفت!» و بلافاصله افزود «البته من شاه نیستم و با شاه فرق دارم»
هزار و دو فرق اساسی هم با محمد رضا شاه دارد. دوتای آخری یکی اینکه شاه هرگز خودش را دست نمی انداخت. دیگر اینکه شاه نه برادرش داماد خمینی بود نه خودش عروس خامنه ای!

ادامه این طنز در سایت اصغر آقا

Wednesday, August 03, 2005

خاتمی لعنت الله و عليهدخو حرف دل مرا می‌زند. فقط می‌توانم تاييدش کنم.

Monday, August 01, 2005

جمعه‌ای ديگر می‌آيدتوی قاب خیس این پنجره‌ها
عکسی از جمعه‌ی غم‌گین می‌بینم
چه سياه به تن‌اش رخت عزا
تو چشاش ابرای سنگین می‌بینم

داره از ابر سیا خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه


نفس‌ام در نمی‌آد، جمعه‌ها سر نمی‌آد
کاش می‌بستم چشامو، اين ازم بر نمی‌آد

داره از ابر سیا خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه


عمر جمعه به هزار سال می‌رسه
جمعه‌ها غم دیگه بی‌داد می‌کنه
آدم از دست خودش خسته می‌شه
با لبای بسته فرياد می‌كنه

داره از ابر سیا خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه


جمعه وقت رفتنه, موسم دل‌کندنه
خنجر از پشت می‌زنه, اون كه هم‌راه منه

داره از ابر سیا خون می‌چکه
جمعه‌ها خون جای بارون می‌چکه
در همین رابطه، کلیپ زیبائی از ایهام
با تشکر از هاله برای لينک.