Wednesday, October 26, 2005

مخلصان سفره


به‌قول يکی از دوستان، آخوند بعد از خوردن تمام غذاهای روی ميز، بشقابها را در جيب می‌گذارد و سفره را عمامه می‌کند.

Saturday, October 15, 2005

افاضات نه‌‌چندان سياسی

آقا بنده خورشت قرمه سبزی بد را به پيتزای خوب ترجيح نمی‌دهم. همچنين بوی گند بعضی از پنيرها را به مزه احتمالن خوبشان نمی‌بخشم. این بدن که حداکثر شصت سال کارایی مثمر خواهد داشت لازم نیست تمام پنیرهارا تجربه کند.
آقا به نظر بنده ملی گرایی هم‌چون‌ مذهب گرایی، زمين حاصل‌خيزی برای کشت فاشيسم است.
راستی دقت کرده‌ايد که اين دمکرات‌های آمريکا چقدر شبيه اصلاح‌طلبان خودمان هستند؟
- وجود هر دو وابسته به نظام موجود است.
- هردو دستی در قابلمه دارند و فقط در جهت حفظ منافع خود قدم بر‌ميدارند.
- تمام باسوادها را دور خود جمع کرده‌اند اما از پس بيسوادان در راس قدرت برنمی‌آيند.
- هردو زبان مردم را نمی‌فهمند و يا نمی‌خواهند که بفهمند.
نه اين خوبه، نه اوشون، لعنت به هردوتاشون.

Monday, October 03, 2005

من توی دهن این دولت می زنمبنده معمولن حرکات و اعمال رژیم جمهوری اسلامی را تفسیر نمی کنم چرا که معتقدم تمام کارهای این جماعت آخرالامر فقط به نفع خودشان و به ضرر مردم و کشور است، اما این ارتقائ درجه تشخیص مصلحتی ها نشان دهنده چند نکته مهم است که واجب می دانم جهت ثبت در تاریخ به تحریر در آید.
اولن آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
دومن ثابت شد که بنده و دیگر تحریمیان درست می گفتیم که سگ برادر شغال است و اصلاح طلبان بهتر است کمی خجالت بکشند.
سومن معلوم شد که جناب رهبر کمی جفت کرده و رفتار سپاه و نظامیان در رابطه با دولت و رئیس جمهور کمی ایشان را به فکر فرو برده است.
چهارمن آقای رئیس جمهور بایستی از این به بعد بیشتر مواظب حرف زدنش باشد و گرنه تو دهنی مصلحتی خواهد خورد.
واسلام.