Tuesday, September 22, 2009

شاهد از غيبديروز که اين نکته را نوشتم، دوستان با ايميل و پيغام بنده را بمب‌باران کردند که چرا به اين "دلسوزان مردم" و "ياران امام" تهمت زده‌ام و اين دو در جهت مردم حرکت می‌کنند و اقداماتشان لازمه سياست فعلی‌است و چه و چه. خوشبختانه امروز شاهد از غيب آمد و اکبر هاشمی رفسنجانی با سخنانش حرف بنده را تاييد کرد و اعتراف کرد که در حال کيسه کشيدن و ماست مالی وضعيت موجود است. ايشان در سخنرانی‌اش ۱۷ بار "مقام معظم رهبری" را نقل قول کرد و گفت که "دلسوزان نظام متنی را برای برون رفت از وضعيت فعلی تدوين کرده‌اند" (دلسوزان مردم بروند جلو بوق بزنند) و همه چيز در امن و امان است.
دوستان ساده دل و اصلاح طلب، اگر دستی در کاسه نداريد بيدار شويد. اين پشمالوها فقط به مصالح و سود خود می‌انديشند و اگر لازم باشد مادر خود را به ارزنی می‌فروشند.

بقول هادی خرسندی:

رفسنجاني که حافظ اموال است
يک روز سخنسرا و روزي لال است.
بين علما و رهبري پل زده است
در هر صورت ميانجي و دلال است.

Monday, September 21, 2009

حسن خمينی و اکبر هاشمی رفسنجانی هم از توبره می‌خورند و هم از آخور


اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمينی بايد تکليف خود را تعيين کنند. با مردم‌اند و يا با رژيم جنايتکاران اسلامی؟

Labels: , , , , , , ,

Friday, September 18, 2009

خاری در چشم جنايتکاران اسلامیبه مردم شجاع ايران تعظيم می‌کنم.

Thursday, September 17, 2009

ترس علنی پشمالوهااعلاميه سپاه پاسداران يک‌روز قبل از راه‌پيمائی و تهديد به ضرب و شتم مردم، نشان آشکار ترس عظیم آنها از اين وضعيت است. کودتاچيان حتی در خواب هم نمی‌ديدند که يک تقلب بسيار ساده در انتخابات، که در ايران يک عمل بسيار متداول، معمولی و روزمره است، اين‌گونه تمام منافع اقتصادی و سياسی آنها را زير سوال ببرد.
اشتباه کودتاچيان (بخوانيد سپاه پاسداران) اين بود که اين بار با اين تقلب نان خودی‌ها را آجر کردند.
چون نیک نظر کرد، پر خویش در آن دید
گفتا زکه نالیم، که از ماست که بر ماست

Labels: , , , , , , ,