Sunday, October 29, 2006

ارتباط عقل و پا

ضرب‌المثلی آلمانی می‌گويد:
Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben.
کسی که عقل ندارد، بايستی پاهائی قوی داشته باشد.

Labels:

شرقي غمگين

ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد
کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد
بازار چشم تو پر از بوی بهاره
بوی گل گندم تو رو به یاد میاره

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید
شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه
با من اگه باشی گل و بارون کدومه
آواز دست ما می پیچه تو زمستون
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ايرج جنّتی عطائی

Labels:

Sunday, October 22, 2006

زندگی، مرگ و انسانيت


زندگی يک اتفاق، يک حادثه است، اما مرگ يک واقعيت.
انسانی ممکن است به دنيا بيايد، اما اگر به دنيا آمد، مرگش قطعی‌ست.

زندگی موقت و ناپايدار است و انسان ميتواند خود را فقط در انسانيت جاودانه کند.

شاملو (نقل به مضنون)

Labels:

Saturday, October 21, 2006

کنسرت بد صدا

همنوازی خاتمی سيد هميشه خندان با حزب اسلامی توده در تبلیغ شرکت در انتخابات

پيک نت ارگان "غير رسمی" حزب توده: "اگر مردم درانتخابات غفلت كنند، با فتح نظامی شوراها، شورای فرماندهان، قدرت را فتح می كند."

هشدار خاتمی به مردم: "اگر قشريون غلبه پيدا كنند، همه بايد تسليم آنها باشند!"

Saturday, October 14, 2006

مخالفين براندازی

وجه مشترک الپر، حودر و ديگر همپالکی‌هايشان همانا طرز تفکر مذهبی آنهاست. اين اشخاص در خانواده‌های مذهبی به‌دنيا آمده‌اند، در مدارس مذهبی درس خوانده‌اند، از بچه‌گی در مراسم مذهبی هم‌چون روضه و سفره نذری شرکت کرده‌اند و شل زرد خورده‌اند، پدر و مادرشان نماز خوانند، بعد از انقلاب از طريق مذهب به نان و نوائی و قدرتی رسيده‌‌اند و مذهب متحجر مغزشان را معيوب کرده‌است. بنابر اين بسيار منطقی‌است که این افراد با براندازی مخالف باشند چرا که می‌دانند ممه را لولو خواهد برد.

Sunday, October 08, 2006

معمابه نظر شما اينها اساتيد فرهيخته، فرزانه و نخبگان دانشگاهها هستند يا دستمال ابريشم‌ ‌فروشهای بازارچه يزد؟

Wednesday, October 04, 2006

نظر شماره ۱

کار کردن مال خر است.