Saturday, July 30, 2005

تعویض هندوانه بازنده ها

هاشمي‌‏رفسنجاني:"خاتمي" برگ زرين تاريخ انقلاب است و مديريتش تنش را از كشور دور كرد.
خاتمي:با كمك افرادي مانند "هاشمي" توانستيم بسيار پيشرفت كنيم . هاشمي يكي از سرمايه هاي بزرگ است كه در هر موقعيتي مي تواند راه گشا باشد و در هر مقطعي مي تواند از نظرات وي استفاده كنيم.


يک سوال ديگهاين مشاجره لفظی قلب و مغز درباره گنجی مدتيه در من‌هم جريان داره .
اضافه بر اين, يک سوال هم مثل خوره تمام مدت در حال خوردن مغز منه. ميگم اگه اکبر گنجی حرف دل "مردم" را ميزنه و به خاطر نشون دادن درد دل "مردم" به دنيا داره خودش رو به کشتن ميده، چرا "مردم" ازش پشتيبانی نمی‌کنن؟! (البته منظورم از "مردم" چهارتا و لتی بچه‌های تحکيم نيست)

Monday, July 25, 2005

جاده خاکی حاج آقا حسينحاج آقا حسين اصلاح‌ نشان اين‌دفعه بد جوری خاکی رفته.
حاج آقا می‌نويسد: "گنجی زنده به درد بوش نمی‌خورد، چون حرف می‌زند، عقیده دارد، می‌فهمد و فکر می‌کند............ دقیقا به همین دلیل است که خامنه‌ای دوست ندارد گنجی بمیرد."
آخی بمیرم برای آقای خامنه‌ای که به اشخاصی که حرف می‌زنند، عقیده دارند و فکر می‌کنند علاقه دارد و به همین خاطر در زندان اوین یک کلکسیون بزرگ از این گونه افراد را جمع آوری کرده که مبادا گزندی به آنها برسد.

"از طرف دیگر جمهوری اسلامی خوب بلد است آدم‌های ساده مثل گنجی و عبادی را بازی بدهد..........تا نتایج دلخواهش (انتخاب احمدی‌نژاد) را از وجود آنها بگیرد."
خوب پس معلوم شد در این هشت سال گذشته آقا داشت باسید خندان فقط بازی می‌کرد. ما تمام مدت فکر می‌کردیم که این سید خندان است که با تخم آقا یک قل دو قل بازی می‌کند.

"اگر من هم مثل خانم عبادی در انتخابات موضعی مشابه سازگارا و رضا پهلوی می‌گرفتم (تحریم)....." حاج آقا حسین توی این لیست گنجی را فراموش کردی برادر.

حاج آقا حسین شما که با این تفسیر روشنگرانه روی استاد نوری‌زاده را سفید کردی!

Tuesday, July 12, 2005

جمهوری اسلامی ايران و مردم