Monday, August 14, 2006

يکی ميرد ز درد بی‌نوائی

در حالی که گروه گروه انسان‌هايی بی‌گناه در زندانها، زیر شکنجه و در بدترين شرايط جان می‌سپارند. در حالی که بيش از ۶۰ ميليون انسان در سايه مخوف رژيم جنايت‌کاران‌ اسلامی در جهل مرکب زندگی می‌کنند. خانم عبادی در خصوص ‏آخرین یافته‌های مطالعاتی خود در زمینه حقوق کودکان به سخنرانی خواهند پرداخت.‏

يکی ميرد ز درد بی‌نوائی / يکی گويد فلان زردک می‌خواهی؟!
پيش نماز جنبش دمکراتيک که چنين می‌گوزد، اقتدا کنندگان بايد برينند.

PS:
بفرما، شاهد از غيب آمد. يکی ديگر از پيش نمازها گوزيد:
آقای مصطفی معين عضو موسس "جبهه‌ی دمکراسی و حقوق بشر" در گفت‌وگوی اخيرشان با ايلنا اظهار داشته‌اند: "کسانی که به قانون اساسی که در حال حاضر ميثاق ملی ماست يا به دين اسلام که مکتب فکری بيش از ۹۸ درصد مردم ايران است، پايبند نباشند، نمی‌توانند عضو هيئت موسس جبهه دمکراسی و حقوق بشر باشند اما اين گروه‌ها به عنوان اعضای معمولی که به تحقق آرمان حقوق بشر و دمکراسی معتقد هستند، می‌توانند به جبهه بپيوندند."

اين جناب لنگه کفش کهنه در بيابان را به ده راه نمی‌دهند، سراغ کدخدا را می‌گيرد.

Tuesday, August 01, 2006

گل بود به سبزه نيز آراسته شد

خوب چشم دست اندکاران رژيم جنايت​کاران اسلامی روشن. بزودی اسم ايران بعد از ثبت در ليست کشورهای شرور و تروريست​های اتمی و پشتيبان تروريسم بين​المللي، در ليست صادر کنندگان مواد مخدر هم قرار خواهد گرفت. به اين مقاله دقت کنيد. روزنامه کيهان پيشنهاد می​کند "اگر كوتاهي غربي ها و سازمان هاي بين المللي تابع آنها ادامه پيدا كند، راه هاي ديگري هم وجود دارد، مثلاً ايجاد يك كريدور در مناطق كم جمعيت كشور و تحت كنترل كامل كه به كاروان هاي حامل مواد مخدر اجازه دهد به سلامت از خاك ايران عبور كنند و محموله شان را به هر جا كه مي خواهند ببرند. در اين صورت هم هزينه هاي مقابله با سوداگران مرگ، درمان معتادان، و عوارض اقتصادي و اجتماعي اعتياد در ايران به دلايل روشن نظير ريزش كمتر مواد مخدر و افزايش قيمت شديد آن بسيار كاهش مي يابد، هم چهره جوانان شهرها و روستاهاي اروپا و آمريكا بسيار حزن انگيز مي شود."